Historie klubu

Veslování je týmový sport. Má blahodárný vliv na celý lidský organismus a zásadně pozitivně ovlivňuje rozvoj charakteru člověka. Základní předpoklady pro tento sport jsou sebeovládání, umět se bezvýhradně podřizovat své vůli, svědomité plnění svých povinností, výborná spolupráce celého týmu. Kdo se neumí podřídit, bude brzy vyloučen. Zbytek týmu tyto náročné požadavky ještě víc stmelí a posílí.

(Slavnostní publikace vydaná Veslařským klubem Germania Litoměřice při příležitosti 40. výročí založení klubu, 1926)

 

Historie veslařského sportu v Litoměřicích

První zmínky o veslařích v Litoměřicích jsou z roku 1880. Z počátku byli veslaři vedení jako členové bruslařských klubů. Dobová fotografie ukazuje tuto skutečnost. Klub byl založen v roce 1883 pod názvem Leitmeritzer RC Leitmeritz. Jednalo se o bruslařský a veslařský klub.

ROK 1885 Germania Leitmeritz (Litoměřice)

V tomto roce, z iniciativy veslařů, byl vyčleněn z bruslařského klubu „ Germania „samostatný veslařský klub pod názvem Germania. V průběhu let 1903 – 1906 byla vystavěna dřevěná loděnice pro veslaře klubu Germania, a to na místě u „Conrathova“ mlýna (Na místě dnešního autobusového nádraží).

ROK 1886

3. září 1886 se konaly první veslařské závody v Litoměřicích. Veslařské závody organizoval klub Germania pod názvem „1. Deutsche Ruder – Wettfahren in Böhmen“. Závody byly za účasti sedmi klubů. Přístup k závodům měly výslovně německé kluby.

První kamenná loděnice na místě dnešní loděnice ČVK Litoměřice

ROK 1904 Veslařský klub Ruderriege

První mládežnický veslařský klub vznikl na vyšší německé reálce ( Oberrealschule ). Bylo to gymnázium v Sovově ulici (dnešní budova soukromé školy). Pro tento nový mládežnický klub dalo město k dispozici pozemek na území městské plovárny (dnešní jacht klub) na Střeleckém ostrově. Byly to dřevěné kolny se šatnou. Značné sponzorské podpory se tento klub dočkal od zámožných ústeckých rodin Schichtů a Künsterů, kteří měli na studiích své syny na gymnáziu v Litoměřicích.

ROK 1907 Jugend RV Wiking Leitmeritz (Litoměřice)

Na druhém německém humánním gymnáziu (jedná se o budovu dnešní základní školy v ulici Na Valech) mladý profesor Josef Schmitler, hned po svém příchodu na školu začíná organizovat činnost veslařů studujících na tomto gymnáziu. Pro činnost tohoto veslařského klubu dostává v roce 1911 od předsedy veslařského oddílu Germania pana Emanuela Lachmanna dřevěnou budovu na Písečném ostrově. Z původního klubu s názvem Ruderriegere vzniká v roce 1921 klub Jugend RV Wiking Leitmeritz.

ROK 1908 První veslařská regata

Klub Germania uspořádal v Litoměřicích první veslařskou regatu. Byla to regata za účasti pouze několika lodí převážně z německých klubů.

Nově postavená loděnice na Střeleckém ostrově pro veslařský klub Germania

ROK 1911 - Deutscher RV in Böhmen Leitmeritz

ROK 1912 - První velké závody klubu

Na mistrovství Rakouska - Uherska ve Vídni se čtyřka s kormidelníkem veslařského klubu Germania umístnila na prvním místě a tím se kvalifikovala na Olympiádu ve Stockholmu, kde startovala za Rakousko – Uhersko. Tým tvořili Fritz Krombholz, Richard Mayer, Hugo Cuzna, Georg Kröder (veslovod) a Emil Faud u kormidla, v první jízdě se litoměřičtí utkali s norskou posádkou, avšak po „náhlé zdravotní indispozici“ jednoho z veslařů po 1700 metrech ze závodu odstoupili.

ROK 1918 - Samostatný svaz německých klubů

Po první světové válce a vyhlášení samostatného Československého státu byl v Československu zřízen samostatný svaz německých klubů, který měl sídlo v Litoměřicích.

ROK 1925 - Založen Veslařský odbor Českého všesportovního klubu Litoměřice

Na podzim roku 1925, za vydatné pomoci ČAC Roudnice nad Labem, byl v Litoměřicích založen Veslařský odbor Českého všesportovního klubu. Již před založením klubu Litoměřičtí čeští veslaři jezdili trénovat do Roudnice nad Labem, aby se naučili veslovat na závodních veslařských lodích. Po druhé světové válce v nově založeném klubu dále vesluje "sokolka" paní Šourková, která byla jednou z členek předválečného českého veslařského spolku v Litoměřicích.

V tomto roce také němečtí litoměřičtí veslaři odsouhlasili stavbu nové loděnice, kterou prováděla litoměřická stavební firma Krause a Posselt a stavba je významná především proto, že byla vybudována loděnice v její současné podobě (i když v 70. a 80. letech byla původní stavba doplněna o přístavbu na severní a východní straně).

ROK 1945 - ČVK Litoměřice

Po válce byl založen v srpnu 1945 Český veslařský klub v Litoměřicích. Ustavující schůze nového českého veslařského klubu v Litoměřicích byla svolána do loděnice bývalého německého klubu Germania. Schůze se zúčastnilo třicet účastníků, převážně obyvatel města Litoměřice.

Takto vypadala loděnice současného Veslařského oddílu Slavoje Litoměřice, kterou převzala po německém klubu Germania

Mezi nimi byly i členové předválečného klubu Veslařského odboru Českého všesportovního klubu (manželé Šourkovi, pan Šanda a ing. Tůma). Dále občané, kteří za války bydleli v Litoměřicích. Byli to bratři František a Václav Moravec, bratři Smetanové a Karel Smolík. Dále i aktivní veslaři z jiných měst, kteří se po květnu 1945 přistěhovali do Litoměřic především z  města Mělníka. Jednalo se o aktivní veslaře M. Jandu, Karla Meruňku a J. Kopečka. Iniciátorem svolané schůze byl mělnický veslař M. Janda. Patronem nového českého veslařského klubu v Litoměřicích se stal velitelský sbor ženijního učiliště v čele s podplukovníkem Souhradou. Na prvním poválečném výboru ČVK Litoměřice byl zvolen první výbor ve složení:

Předseda klubu : ing. Tůma

Místopředseda klubu : Dr. Derfl

Pokladník : K. Šanda

Kapitán klubu : M. Janda

Lékař klubu : Dr. Krondl

Klub rozbíhal svoji novodobou činnost i za podpory vojáků ženijního učiliště, kteří v klubu trénovali.

První velká veřejná akce veslařského klubu v Litoměřicích byla dne 9.5.1946. Při této veslařské sportovní akci pod názvem „Hold státní vlajce“ se na nábřeží tísnilo několik tisícovek lidí.

ROK 1948

Od tohoto roku prošel veslařský klub složitým vývojem a to od názvu „Sokol Mrazírny Litoměřice, přes označní Veslařský oddíl tělovýchovné jednoty Slavoj Litoměřice, po současný oficiální název Veslařský klub Slavoj Litoměřice, zapsaný spolek.

ROK 1951

Kvalitativně nová sportovní činnost začíná s příchodem pana Josefa Straky staršího, úspěšného reprezentanta ČSR a olympionika, z Mělníka. Josef Straka byl jedním z nejúspěšnějších veslařů Československé republiky předválečných let. Josef Straka jako trenér odchoval v Litoměřicích první poválečné mistry republiky a reprezentanty ČSR (Edu Antocha, Miroslava Jíšku a Vlastu Němce). Vytváří se první silná generace, jejíž některé úspěchy nebyly dosud překonány, kromě výše uvedených do ní patří: M. Vosáhlo, J. Slípka, bratři Moravcové, bratři Smetanové, O. Knotte, V. Vébr, K. Merunka a další, velmi silná je také skupina žen, ze které nejvýše vystoupá M. Blahutová - Šípová.

ROK 1952 První „Litoměřická regata“

S obnovením veslařského sportu v Litoměřicích, po druhé světové válce, byla v tomto roce uspořádána 1. Litoměřická regata. Prvního ročníku Litoměřické regaty se zúčastnila i čerstvě „zlatá olympijská čtyřka z Třeboně“ ( ve složení K. Mejta, S. Lusk, J. Havlis, J. Jindra a kormidelník M. Koranda). Regata byla později rozšířena o mezinárodní účast.

Obr. 1 snímek z 1. Litoměřické regaty

ROK 1953

Na MČSR v Třeboni zvítězila litoměřická dvojka bez kormidelníka mužů E. Antoch a M. Jíška. Čtyřky s kormidelníkem mužů i žen skončily na druhém místě. Muži měli ambice na vítězství, ale krátce po startu vypadl jeden z veslařů ze slajdu a ztrátu se již dohnat nepodařilo, přesto slavné třeboňské závody dodnes připomína zdařilá karikatura obou posádek, které trenérsky vedl Josef Straka. Slavnou čtyřku mužů tvořili: M. Vosáhlo, M. Švagrovský, E. Antoch, M. Jíška a korm. J. Slípka.

ROK 1954

Na ME v Amsterdamu se  poprvé v reprezentačním družstvu ČSR objevují také litoměřičtí veslaři. Ve 4- mužů byli v semifinále vyřazeni Miroslav "Parola" Jíška a Vlastislav Němec.

ROK 1955

ME v Gentu bylo opět i s účastí litoměřických veslařů, tentokrát seděli litoměřičtí v osmiveslici. A to dokonce 3 - Jíška, Němec a nově také Eduard Antoch. Spolu s nimi byli v této osmě mimo jiných také slavní třeboňští veslaři a olympijští vítězové z Helsinek Jan Jindra, Jiří Havlis a kormidelník Miroslav  Koranda. Vlastislav Němec, Miroslav Jíška a Eduard Antoch v tomto roce také v dresu ÚDA zvítězili na Pražských Primátorkách. Tři litoměřičtí veslaři ve vítězné osmě tohoto závodu je dosud nepřekonaný úspěch.

V této době se ještě ME ve veslování konalo odděleně pro muže a pro ženy, a tak zatímco muži se utkali v belgickém Gentu, ženy závodily v rumunské Bukurešti. V Bukurešti se poprvé na mezinárodní scéně představila Marta Blahutová-Šípová, která byla členkou reprezentační osmiveslice, ve které si doveslovala pro 4. místo

ROK 1956

Rok 1956 byl olympijským rokem, olympijské hry se konaly v australském Melbourne.  Her se zúčastnila také československá osma, sestava se oproti předcházejícímu roku obměnila, ale stále v osmě zůstal litoměřický veslař, i když už pouze jeden - Eduard Antoch, který se již před olympijskými hrami s touto osmou zúčastnil také ME na Bledu, kde československá osma zvítězila a tak měl náš oddíl prvního mistra Evropy. Na OH se bohužel na úspěch z Bledu navázat nepodařilo a Čechoslovákům se nezdařil postup do finále.

ROK 1958

ME se tento rok konalo v polské Poznani a na 4- mužů zde získal bronzovou medaili litoměřický odchovanec Miroslav Jíška.

ROK 1959

Bronzovou medaili obhájila posádka čtyřky bez kormidelníka i na ME ve francouzském Maconu. Opět v posádce nechyběl Miroslav Jíška, se kterým úspěšnou veslici tvořili pánové Musil, Líbal a Blažek.

Konec 50. let

Trenérem v klubu je nadále J. Straka, kterému začínají pomáhat jeho bývalí svěřenci a přichází nová generace, která bude brzy patřit k veslařské špičce v celém Československu. V klubu začínají v této době veslovat bratři Vojtěch a Jan Vahalíkové, O. Mareček, J. Běloubek, J. Rýva, K. Šanda, R. Peterka, bratři Pospíchalové, později J. Lhotský a další.

ROK 1960

V tomto roce se konaly Olympijské hry v Římě a československé veslování zde zažilo podruhé radost z olympijského zlata zásluhou V. Kozáka a P. Schmidta na dvojskifu. Litoměřické veslování zde zastupoval ve čtyřce bez kormidelníka Miroslav Jíška a konečným čtvrtým místem získal v té době historický úspěch litoměřického veslaře na OH.

ROK 1961

Mistrovství Evropy se v tomto roce konalo na domácí vodě, v Praze na Vltavě s cílem u Stadionu vodních sportů na Císařské Louce a Marta Blahutová-Šípová zde dosáhla jako členka párové čtyřky na svůj životní úspěch – stříbrnou medaili.

Na domácím ME v Praze jel z litoměřických odchovanců opět pouze M. Jíška, bohužel na medaili již čtyřka s kormidelníkem nedosáhla a skončila na 5. místě. Jíška jel také čtyřku bez kormidelníka, ta byla ale vyřazena v opravných jízdách. Tímto mistrovstvím se uzavřela reprezentační kariéra M. Jíšky, posledního zástupce první úspěšné generace litoměřických veslařů v dresu ČSR.

ROK 1962

V tomto roce se muži utkali na prvním MS v Luzernu, ženám zbylo „pouze“ ME v Berlíně, a zatímco v Luzernu náš klub svého zástupce neměl, v Berlíně závodila M. Blahutová-Šípová na párové čtyřce, se kterou dojela do cíle těsně pod stupni vítězů na 4. místě.

ROK 1963

Veleúspěšné ME mužů se konalo v Kodani a všechny československé posádky odjížděly domů ověšeny medailemi, ženy ale opět závodily na jiném místě, tentokrát v Moskvě. Kodaňská výprava nebyla bez litoměřického odchovance, svou reprezentační premiéru si zde odbyl Otakar Mareček, který byl členem osmiveslice, která si domů odvážela bronzové medaile. Ve výběru pro Moskvu (kde se uskutečnilo ME žen) opět nechyběla M. Šípová, opět závodila na párové čtyřce a tato posádka skončila na 5. místě. Tímto ME se uzavřela reprezentační závodní kariéra této skvělé veslařky, která ale na veslování nezanevřela a dále zůstávala členkou Slávie Praha, kde působila i jako trenérka (v roce 2014 patřila mezi 40 oceněných osobností u příležitosti 130. výročí vzniku ČVS).

ROK 1965

Na ME v Duisburgu se v reprezentačním dresu objevuje další ze slavných litoměřických veslařů - Otakar Mareček. Ve čtyřce s kormidelníkem s ním jel i olympijský vítěz z Říma V. Kozák a zkušení veslaři Starosta se Štefanem, kteří o několik let dříve jezdili v jedné lodi s M. Jíškou. Loď k bronzové medaili z pozice kormidelníka dovedl Arnošt Poisl (litoměřický rodák, který ale s veslováním začal až ve Slavii Praha).

ROK 1966

ME se konalo po deseti letech opět ve slovinském Bledu a v československé osmě jel také O. Mareček, osma skončila na 11. místě.

ROK 1967

Na ME ve francouzském Vichy se představili dva litoměřičtí veslaři, v osmě Jan Lhotský a ve čtyřce s kormidelníkem O. Mareček. Osma zopakovala 11. místo z předchozího ME a "Marečkova" čtyřka dojela 12.

ROK 1968

Na OH v Mexicu se bohužel nepodařilo veslařům napodobit triumfální představení Věry Čáslavské v gymnastických soutěžích, a tak největším úspěchem bylo 5. místo československé osmy, ve které po roční pauze jel opět  i O. Mareček.

ROK 1971

Na ME v Kodani se představili dva litoměřičtí odchovanci, na čtyřce s kormidelníkem O. Mareček (6.místo) a na dvojskifu Josef Straka mladší (7. místo).

ROK 1972

V tomto roce se konaly OH v Mnichově a v olympijské regatě se podařilo československé čtyřce s kormidelníkem vybojovat bronzovou medaili. Velkou osobností v této posádce byl Otakar Mareček, který se stal prvním litoměřickým odchovancem, který vybojoval olympijskou medaili. 6. místo na těchto hrách vybojoval na dvojskifu také J. Straka.

Na MS juniorů v Miláně zaznamenává náš oddíl také úspěch – osmnáctiletý skifař Zdeněk Pecka se probojoval do finále, kde skončil na 6. místě, kterým zahájil svou úspěšnou mezinárodní kariéru.

ROK 1973

ME se konalo v Moskvě a po letech se jej opět zúčastnili 3 litoměřičtí odchovanci - O. Mareček, J. Straka a Miloslav Laholík. Mareček stejně jako o rok dříve na OH v Mnichově vybojoval na čtyřce "s" bronz. Miloslav Laholík při své premiéře na ME dojel ve dvojskifu s J. Hellebradem na 4. místě a J. Straka skončil 9. na skifu.

ROK 1974

V Luzernu se konalo MS a ČSSR zde mimo jiných reprezentovali také čtyři odchovanci litoměřického veslování. 4. dvojskif z Moskvy v sestavě Laholík, Hellebrand přesedl do párové čtyřky, ve které je doplnili Filip Koudela a litoměřický Zdeněk Pecka. "Párovka" se dvěma litoměřickými odchovanci v posádce vybojovala bronzové medaile. Jen o místo níž skončila čtyřka "s", v posádce s O. Marečkem a 2x mužů v němž jel J. Straka.

ROK 1975

MS v Nottinghamu skončilo výborně zejména pro párovou čtyřku, v níž si pro stříbro dojel také Z. Pecka. 4. skončil na dvojskifu J. Straka a 5. na čtyřce "s" O. Mareček.

ROK 1976 čtyři litoměřičtí veslaři na OH

OH v kanadském Montrealu jsou dosud nepřekonaným momentem v historii našeho klubu, ČSSR na nich reprezentovali 4 odchovanci. Bronzovou medaili na párovce vyjel Z. Pecka a napodobil tak Marečkův úspěch z Mnichova 1972. Otakar Mareček skončil na 4+ na čtvrtém místě a dvojskif Josef Straka, Miloslav Laholík vybojoval 10. místo.

ROK 1977

3 litoměřičtí veslaři se představili na MS v Amsterdamu. Pecka získal stříbrnou medaili na párovce, Mareček dojel na 4+ 5. a Straka na 2x 6.

ROK 1978

MS na Novém Zélandu nebývají často, ale v tomto roce si vodu jezera Karapiro ozkoušel i Z. Pecka, ale československé párové čtyřce se nepodařilo navázat na medailové úspěchy z minulých let a dojela na 4. místě.

ROK 1979

Uskutečnilo se první dvojutkání mezi ČVK Litoměřice a FSE Berlín. Utkání se střídavě konala v Berlíně a Litoměřicích. Díky této spolupráci s kluby bývalé NDR, došlo k obnově lodního parku. Bohatší (podporované státem) německé kluby nám poskytly jim nepotřebné lodě k našemu prospěchu. Poslední dvojutkání s německými kluby, v pořadí 30., se konalo v roce 2009. Velkou zásluhu na úspěchu této mnoholeté spolupráce měli zejména předsedové klubů v těchto letech, kterými byli v Litoměřicích Jan Slípka a v berlínském FSE Klaus Renner.

MS se konalo opět na Bledu a zúčastnili se jej 2 litoměřičtí veslaři - Zdeněk Pecka získal stříbro ve dvojskifu s V. Vochoskou a Blanka Němcová dojela na 10 místě na skifu.

ROK 1980

OH v Moskvě byly poznamenány bojkotem "západních" států a výkon, ve fantastické formě jezdícího, dvojskifu Pecka - Vochoska zase nemocí Z. Pecky. I přesto dokázala tato posádka vybojovat bronzovou medaili. 3. a zatím poslední, kterou litoměřičtí veslaři na OH vybojovali.

ROK 1981

Na MS v Mnichově si pro 4. místo na dvojskifu dojel Z. Pecka a 11. místo získal dvojskif žen v němž seděla Libuše Braťková.

ROK 1982

MS se konalo ve švýcarském Luzernu a svou poslední "velkou" medaili zde vybojoval Z. Pecka, na 2x skončili s V. Vochoskou třetí. Libuši Braťkovou ve dvojskifu žen nahradila tento rok další litoměřická závodnice - Blanka Němcová a dvojskif dojel na konečném 8. místě.

ROK 1983

Na MS v Duisburgu skončil dvojskif žen s litoměřickou Němcovou na 7. místě. Z. Pecka zde startoval opět také na dvojskifu, vinou zdravotních problémů V. Vochosky však československý dvojskif nenastoupil do malého finále.

Na MS juniorů ve Vichy závodil na osmě Tomáš Laněk, bohužel se této posádce ale nepodařilo postoupit do finále a domů se vraceli s 8. místem.

ROK 1984

OH v Los Angeles jsou jedním z nejsmutnějších momentů Československých sportovních dějin, jako odplatu za neúčast západních států na OH v Moskvě 1980 se rozhodly tehdejší socialistické státy bojkovat tuto olympiádu a své sportovce na ni nevyslat. O účast na OH tak tehdejší vedení ČSSR připravilo, mimo jiných, také Z. Pecku a možná i některé další litoměřické veslaře, kteří v té době bojovali o reprezentační dres.

Na MS juniorů ve švédském Jönköpingu získal bronzovou medaily na dvojce s kormidelníkem litoměřický veslař Tomáš Laněk, spolu s D. Macháčkem z Blesku Praha a korm. J. Bednářem.

ROK 1985 - 1988

Tato léta byla pro litoměřické veslování velmi úspěšná na republikové úrovni, na vrcholné mezinárodní úrovni naši odchovanci bohužel zastoupeni nebyli.

V této době je v Litoměřicích také tréninkové středisko mládeže, v němž působí trenéři Z. Pecka, B. Němcová - Ježková a R. Peterka. Na výchově mládeže se prakticky od počátku poválečného litoměřického veslování podílí také Karel Meruňka. A velké úspěchy zejména s děvčaty slaví v 80. letech také trenér František Bubeník.

V roce 1986 se koná MS juniorů na nově otevřeném veslařském kanále v Račicích, na jehož vybudování má velkou zásluhu také další významná osobnost našeho klubu, pan Miloslav Švagrovský.

ROK 1989

Na MS juniorů v maďarském Szegedu se po několika letech opět představil litoměřický veslař na MS. Jakub Svoboda získal 4. místo na čtyřce párové. V tomto roce došlo k mnoha změnám nejen u nás a v Evropě, ale i u Z. Pecky. Z někdejšího úspěšného reprezentanta se stal trenér nadějného skifaře Václava Chalupy. Hned v prvním roce jejich spolupráce vybojoval tehdy 22letý mladík stříbrnou medaili na MS ve slovinském Bledu. Úspěšná spolupráce dvojice Pecka-Chalupa vydržela dlouhých 15 let, až do OH v Athénách a přinesla českému veslování celou řadu úspěchů, včetně stříbrné medaile z OH v Barceloně v roce 1992.

ROK 1990

Na MSJ ve Francii se opět představuje J. Svoboda a tentokrát získává na párovce bronzovou medaili.

ROK 1991

V juniorské "repre" párovce střídá Jakuba Svobodu Jan Vahalík ml. a na MSJ ve Španělském Banyoles získává své první zkušenosti z MSJ a 10. místo.

ROK 1992 J. Vahalík Mistrem Světa juniorů

Na OH v Barceloně se v Československé výpravě opět objevuje Zdeněk Pecka. V pozici trenéra pomáhá V. Chalupovi k životnímu úspěchu - olympijskému stříbru. V. Chalupu tehdy porazil pouze fenomenální německý skifař T. Lange. MS juniorů se tento rok koná v kanadském Montrealu, v tom Montrealu, kde na OH 1976 reprezentovali ČSSR také 4 litoměřičtí odchovanci. Tentokrát se zde představil Litoměřičan pouze jeden, Jan Vahalík. Jan Vahalík byl členem československé párové čtyřky a spolu s R. Kaciánem, V. Helšusem a M. Vabrouškem vybojoval zlaté medaile a titul juniorských mistrů světa.

ROK 1993

V Račicích se konalo MS a domácího MS se zúčastnila také celá řada litoměřických veslařů, pouze však ve funkcích pořadatelů. Z. Pecka zde byl opět ve funkci trenéra V. Chalupy, kterému se podařilo porazit Němce Langeho, nestačil však na tehdy neznámého Kanaďana Dereka Portera a vybojoval tak další stříbrnou medaili do své sbírky.

ROK 1994 - 2000

V této době docházelo v litoměřickém veslování k určité generační výměně mezi závodníky. V juniorské reprezentaci se v této době představili pouze Miroslav Tutter (1994 a 1995) a Martina Struhová (1999). V prvních letech tohoto období byli nejvýraznějšími postavami našeho oddílu svěřenci trenérky Hedviky Zvolské a Jana Stejskala, z nichž největších úspěchů dosáhli juniorští mistři ČR na dvojce Libor Stejskal a František Kovařík. V této době dorůstají také budoucí reprezentanti V. Švadlenka a V. Sedlák, kteří se do reprezentace probojovali v kategorii "seniorů B", v této kategorii reprezentovali ČR i L. Stejskal (1997 a 1999) a F. Kovařík (2000). Libor Stejskal byl také prvním litoměřickým veslařem, který ČR reprezentoval v závodě světového poháru (ve Vídni 1999 se představil na noncoxu (10. místo) a osmiveslici (5.místo)).V roce 1996 dochází k výraznému oživení mládežnického veslování v Litoměřicích a do oddílu přicházejí budoucí úspěšní reprezentanti sourozenci Bruncvíkovi, sestry Struhovy, T. Nedbal, M. Lachman a mnoho dalších.

V těchto letech se začíná rozšiřovat také veslování v kategorii veteránů (dnes Masters) a náš klub je v této kategorii velmi úspěšný. V roce 1997 vítězí osma veteránů kategorie „C“ na Pražských Primátorkách, což je do té chvíle první vítězství litoměřické klubové posádky na této regatě. Posádku tehdy tvořili: M. Švagrovský ml., M. Žák, M. Bruncvík, M. Dadejík, O. Beran, J. Ježek, J. Weber, V. Němec a korm. S. Novák ml. Na tento úspěch navázaly také litoměřické „veteránky“, které zvítězily v letech 2000 (kat. B), 2001 (kat. A), 2002 (kat. B).

Litoměřičtí veteráni se ale prosazují i na mezinárodních regatách a zlaté medaile z World Rowing Masters Regat přivážejí Miloslav Švagrovský ml. i manželé Bruncvíkovi.

ROK 2000

Na olympijské regatě v australském Sydney se představuje z Čechů pouze V. Chalupa, ale bojuje více s nemocí než se soupeři. České veslování je na vrcholu krize a veškeré naděje jsou upřeny k nastupující generaci juniorů, ročníky 1981 a 1982. Na MSJ se v tomto roce objevuje párovka děvčat vedená litoměřickým trenérem Pavlem Struhou, polovinu posádky tvoří trenérovi dcery Martina a Pavla, doplňují je moravské veslařky Vařeková a Literová. Párovka končí na 6. místě a 16 leté dorostenky P. Struhová a B. Vařeková mají před sebou slibnou budoucnost. Na Nations Cupu v Kodani (neoficiální MS závodníků do 22 let) se představuje dvojskif mužů lehké váhy a posádku tvoří dva litoměřičtí odchovanci V. Sedlák a F. Kovařík. Tento dvojskif obsadil celkově 8. místo.

ROK 2001

Na MSJ v Duisburgu se představují 3 litoměřičtí veslaři. P. Struhová s B. Vařekovou končí na 6. místě. Trenérem posádky je tehdy v Čechách neznámý Rus Sergey Krutyakov. Sergey pomáhá také M. Bruncvíkovi staršímu s přípravou čistě litoměřické dvojky juniorů ve složení Tomáš Nedbal, M. Bruncvík mladší. Při své první mezinárodní účasti dojíždí kluci v Duisburgu na 8. místě a těší se na přístí MSJ do litevských Trakají.

Velkým úspěchem v tomto roce skončilo MČR ve sprintu - v Praze se představili litoměřické osmy juniorů a žen a skifaři Pražák (muži) a Lachman (dci) a domů se vraceli všichni s medailemi a obě osmy i skifař Lachman dokonce s tituly mistrů ČR.

ROK 2002 Dramatický srpen: dvě zlaté medaile z MSJ a potom povodně

Srpen tohoto roku přinesl našemu klubu mnoho radosti a poté ale i mnoho starostí. Nejprve jsme se mohli radovat ze dvou titulů juniorských mistrů světa, zásluhou Milana Bruncvíka a Pavly Struhové a potom se všichni členové klubu museli zapojit do odklízení následků ničivých povodní.

Trenér Krutyakov v tomto roce již připravuje seniorské posádky v Praze a tak v Trakajích je trenérem dívčí párovky opět P. Struha. Pavla Struhová sedí na pozici stroka, na pozicích za ní se srovnávají I. Neffeová, M. Migotová a na háčku zkušená B. Vařeková. A tato sestava se ukáže být naprosto ideální, protože děvčata v klidu postupují do finále a v něm si poradí se všemi soupeřkami. Zlaté medaile jsou právem v českých rukách. Zdravotní problémy ukončily předčasně kariéru T. Nedbala, Milan Bruncvík tak hledal nového "parťáka" do dvojky, našel jej v neratovickém R. Wiesnerovi a spolu také usedli do české osmy. Opět se podařilo sestavit vynikající posádku a tak z Trakají odjížděli domů do Litoměřic další 2 juniorští mistři světa. V Trakajích se na dvojskifu juniorek představila také, tehdy věkem ještě dorostenka, L. Bruncvíková ml. (8. místo)

Na World U23 Regattě v italském Janově (neoficiální MS veslařů do 23 let) se na dvojskifu mužů LV představil také litoměřický odchovanec Vít Švadlenka (8. místo).

V polovině srpna tisíciletá voda zaplavila naši loděnici až do prvního patra, zničila několik lodí a mnoho dalších poškodila. Po této povodni však došlo k velké rekonstrukci loděnice a zejména ubytovny.

ROK 2003

Na World U23 Regattě v Bělehradě získal bronzové medaile také český dvojskif žen ve složení Pavla Struhová - Martina Struhová, čímž litoměřické veslařky završily svou úspěšnou mezinárodní kariéru.

Na MSJ v Athénách se z litoměřických veslařů představil pouze Marek Lachman na dvojskifu s D. Faronem skončila posádka vedená trenérem Bruncvíkem na 10. místě.

ROK 2004

Na OH v Athénách "klečelo české veslování u nohou" Sergeyi Krutyakovovi, který dovedl českou párovku ke stříbrným medailím. Na těchto OH se také naposledy představil na skifu V. Chalupa, dojel na 5. místě a po OH se rozhodl ukončit spolupráci s trenérem Peckou a přejít do skupiny trenéra Krutyakova. Na MSJ se představila v dívčí párovce také L. Bruncvíková a získala 7. místo.

Ještě většího úspěchu však Libuše Bruncvíková mladší dosáhla na World U23 Regattě v polské Poznani, kde na dvojskifu společně s I. Neffeovou zvítězily a získaly zlaté medaile. V Poznani se představil také její bratr Milan, skončil 6. na osmě a M. Lachman, který skončil 13. na dvojskifu.

ROK 2005

Na prvním MS kategorie "U23" (dříve senioři B) se představili 3 litoměřičtí odchovanci. V párovce žen L. Bruncvíková vybojovala 4. místo, její bratr Milan skončil na osmě 5., v této osmě sedělo 7 mistrů světa juniorů z roku 2002. M. Lachman dojel na párovce mužů na 10. pozici.

ROK 2006

MS U23 v belgickém Hazewinkelu přineslo litoměřickému veslování další úspěch - Milan Bruncvík se na noncoxu mužů stal mistrem světa této věkové kategorie. Velmi slušně se dařilo také párovce strokované M. Lachmanem, která dojela na 5. místě. L. Bruncvíková s I. Neffeovou na dvojce skončily na 11. místě.

ROK 2007

Na MS v Mnichově se po více než 20-ti letech opět představil litoměřický odchovanec v elitní kategorii seniorů. Milan Bruncvík ml., úspěšný mládežnický reprezentant usedl spolu s K. Neffem ml., J. Gruberem a M. Horváthem do noncoxu a 7. místem si zajistil kvalifikaci na OH do Pekingu. Tato posádka se představila také na obnoveném ME v Poznani, kde zvítězila a Milan se stal po 51 letech dalším litoměřickým mistrem Evropy ve veslování. Na MS U23 měla finálové ambice také česká párovka strokovaná M. Lachmanem, bohužel se nepodařilo správně načasovat formu a 10. místo bylo pro její členy velkým zklamáním.

ROK 2008 M. Bruncvík 5. na OH v Pekingu

Na OH v Pekingu se představil také Milan Bruncvík mladší. Od mladého českého noncoxu se příliš neočekávalo a tak postup do finále A byl velmi milým překvapením a konečné 5. místo skvělým úspěchem. Litoměřické veslování čekalo po Z. Peckovi na dalšího olympionika dlouhých 28 let.

ROK 2009

MS se konalo v polské Poznani, M. Bruncvík byl opět součástí noncoxu, ten měl ale velký problém - těsně před odjezdem se zranil zkušený strok K. Neffe. Karla nakonec v posádce nahradil M. Doleček mladší a na pozici stroka se posunul M. Horváth, loď měla na sveslování jen pár dní, přesto předvedla excelentní výkon a skončila těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Na ME v běloruském Brestu si posádka ve stejném složení dojela pro stříbrné medaile.

ROK 2010

Na MS na Novém Zélandu (Lake Karapiro) se žádný litoměřický veslař nepředstavil, ale na ME v portugalském Montemor-o-Velho se podařilo noncoxu i s M. Bruncvíkem v lodi dojet na 3. místě a Milan tak zkompletoval sadu medailí z ME.

ROK 2011

MS na Bledu se zúčastnil ve čtyřce bez M. Bruncvík, bohužel se této posádce příliš nedařilo a skončila na 12. místě, čímž této lodi těsně unikl postup na OH v Londýně. Na mezinárodním poli náš oddíl tak reprezentovala především Milanova maminka Libuše, která na World Masters Regatě v Poznani získala zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili. Na této regatě startoval také Jiří Lucius na skifu mužů kat. 70-79 let. Jirka v tomto roce dokázal také vybojovat titul Mistra ČR v této kategorii ve veslování na trenažeru, který doplnil také českým rekordem. Na vodě, s vyjímkou veteránských kategorií, v litoměřických barvách dokázala vybojovat mistrovský titul jen B. Ježková na čtyřce párové ve spol. s Ústím a Pardubicemi.

ROK 2012

V tomto roce se našemu oddílu podařilo získat pořadatelství XIX. MČR mládeže a Masters a IV. kolo Poháru ČR ve veslování na trenažéru, které se v únoru konalo ve Velkém sále KD. Tituly Mistrů ČR získali v Masters kategoriích V. Drlíček a J. Lucius. V létě se v Londýně konaly OH a nově sestavený noncox v sestavě Hortváth, Podrazil, Bruncvík a Klang si účast na hrách vybojoval skvělým vítězstvím na dodatečné kvalifikaci v Luzernu. Samotná olympijská regata už ale této čtveřici nevyšla zcela podle představ a jejich pouť skončila vyřazením v opravné jízdě. M. Bruncvík v září přerušil svou reprezentační kariéru a odjel na roční studijně-sportovní pobyt do Cambridge. Po několika letech se také začalo opět dařit získávat medaile mládežnickým veslařům a v bodování Českého poháru dokázaly mladší žákyně získat tolik bodů, že se nakonec umístily na fantastickém 4. místě. V první desítce skončili navíc také mladší žáci (5.) a starší žáci (10.).

Na World Rowing Masters regatě v Duisburgu zvítězila L. Bruncvíková na dvojskifu a navíc dojela třikrát druhá.

ROK 2013 První Čech na The Boat Race je z Litoměřic

Poprvé za 159. ročníků The Boat Race mezi osmiveslicemi univerzit Oxfordu a Cambridge se do jedné z lodí nominoval český veslař a tím veslařem nebyl nikdo jiný než odchovanec našeho klubu Milan Bruncvík, který na pozici "dvojky" vesloval v lodi Cambridge, bohužel ani jeho síly k vítězství nepomohly a v cíli se radoval rival z Oxfordu. Pro litoměřické veslování to však nemá zdaleka takový význam, jako samotná Milanova účast v tomto závodě.

Velkých úspěchů ovšem dosáhli litoměřičtí veslaři také na českých vodách, mladší žáci dokázali poprvé v historii ovládnout jednu z kategorií v bodování Poháru ČR, starší žákyně skončily 4. a stejně staří chlapci 6. Celý oddíl potom skončil na vynikajícím 12. místě a poprvé v novém tisíciletí zvítězil v Labském poháru. P.Štefan a T.Koval se stali Mistry ČR na dvojskifu starších žáků. Velmi úspěšným sběratelem medailí byl také mladší žák Votruba, dorostenky Vítková a Rámešová a dorostenec Brodský, kteří všichni vybojovali 2 a více medailí z MČR. Mezi velké opory klubu patřily v této úspěšné sezoně také starší žákyně Smutková a Zelinková a B.Ježková v kategorii žen.

ROK 2014

V reprezentačních výběrech náš klub v tomto roce svého zástupce neměl, ale na domácích regatách byli litoměřičtí závodníci vidět velmi často na stupních vítězů. Na „mistrovských“ závodech se nejvíce dařilo starší žákyni Adéle Smutkové, která zvítězila na MČR i MČR družstev na dvojskifu a na MČR dojela ještě pro bronzovou medaili na skifu, podobně úspěšná byla mezi ženami i Blanka Ježková-Fránová, která zvítězila na MČR na párové čtyřce a navíc přidala stříbro na skifu, což byl výsledek, který dokázala zopakovat i na MČR ve sprintu. Tři medaile z různých Mistrovství ČR posbírala dorostenka T. Zelinková (na jaře členka SCM) a na úspěchy z předchozích let navázali i P. Štefan (na podzim se dokázal probojovat i do SCM),  V. Votruba a A. Rámešová. V klubu došlo v tomto roce také k výměně trenérů, když D. Slavíka a J. Webera nahradil u dorostu a juniorů Stanislav Novák. V celkovém hodnocení Poháru ČR se klub umístil na 17. místě, nejlepšího umístění dosáhli starší žáci 4. místem, mladší žáci skončili 6., obě žákovské kategorie děvčat shodně obsadily 10. příčku.

 

ROK 2015

Ne mezinárodní scéně měl náš klub zastoupení v dorostenci Petru Štefanovi, který se probojoval do výběru pro závody „Olympic Hopes“ na maďarském jezeře Velence, kde jeho dvojskif se Š. Nagym skončil na 3. místě. Na domácích vodách se nejvíce dařilo závodníkům v žákovských kategoriích, starší žáci zvítězili ve spol. s veslaři z Olomouce a Ostravy na Primátorkách a na MČR dokázali vyhrát párovku (sestava Matušík, Hamerník, Prokeš, Votruba a korm. Štěch, se podílela na obou uvedených úspěších) a V. Votruba zvítězil i na skifu. Stejně skvěle se představila mladší žákyně Zuzana Zelinková, která také zvítězila na skifu a navíc s oddílovými kolegyněmi T. Krejzovou a V. Štěchovou (ve spol. s KVS Štětí) zvítězily i na párové čtyřce.

Na WRMR se představila opět ve skvělé formě L. Bruncvíková, která si z belgického Hazewinkelu odvezla domů 3 medaile za vítězství na skifu, dvojskifu (s dcerou Libuší předvedly unikátní vítězství matky s dcerou na takto prestižní regatě) a dvojskifu ve spol. s H. Drdákovou ze Slavie Praha.

Klub se v hodnocení Poháru ČR umístil na 12. místě, ale na dva roky starý triumf mladších žáků v tomto roce navázaly mladší žačky, které dokázaly zvítězit pod trenérským vedením R. Kindlové. O body se postaraly: Z. Zelinková, T. Krejzová, V. Štěchová, P. Hojdarová a V. Hříbalová. Starší žáci skončili na 5. příčce, dorostenci 8. a drostenky 10.

ROK 2016

V roce 2016 oblékli reprezentační dres dva veslaři z našeho klubu: dorostenci T. Konschill a A. Smutková, oba se představili na regatě CEFTA v Brně, oba na dvojskifech a oba skončili na 4. místě. Na mezinárodní úrovni náš klub reprezentovala také L. Bruncvíková, která na Euro masters regattě v Mnichově získala titul Mistryně Evropy na dvojskifu kategorie „C“ (s dcerou Libuší). Dále doplnila společenství moravských klubů na Primátorkách, kde zvítězila také v kategorii „C,“ stejná osmiveslice doplněná o B. Ježkovou potom zvítězila i na MČR masters v Třeboni, kde si L. Bruncvíková připsala navíc další 2 tituly (1x kat. E a 2x kat. C). Na Primátorkách se podařilo zvítězit mladším žákům na párové osmě (sestava: Hříbalová, Hojdarová, Hanzíková, Vodvárka, Vokálek, Gaydukov, Lacko, Z. Zelinková a korm. Vejmolová). Na MČR žactva a dorostu získaly litoměřické posádky tři mistrovské tituly a to na párové čtyřce starších žáků, kde se podařil historický kousek, kdy naprosto obměněná posádka z jednoho klubu obhájila vítězství v této prestižní disciplíně, trenérem posádky byl R. Peterka a posádka jela ve složení: J. Marjanko, V. J. Špringl, M. Bělohlávek, korm. J. Štěch a M. Zahrádka ze Štětí. Další tituly získaly dvojskify mladších žákyň P. Hojdarová, Z. Zelinková (trenérka R. Kindlová) a dorostenců T. Konschill a V. Votruba (trenéři S. Novák a D. Slavík). Navíc litoměřické posádky přidaly 2 stříbrné medaile (párové čtyřky mladších a starších žákyň) a jednu bronzovou (2x žcim). Další dva mistrovské tituly získali litoměřičtí veslaři na MČR ve sprintu, kde na skifu žen LV zvítězila B. Fránová Ježková, která navíc zvítězila i na MČR masters na skifu žen kat. A ,a T. Konschill na osmě dorostenců (spol. s Přerov, Brandýs a Neratovice). V Poháru ČR skončil klub na 15. místě, obě kategorie mladšího žactva však obsadily krásná 3. místa.

Ke konci roku 2016 ukončil své velmi úspěšné působení ve funkci předsedy klubu Zdeněk Pecka. Za odvedenou práci mu patří velké díky a o jeho působení v klubu vypovídají nejlépe výsledky za období jeho předsednictví: v roce 2008 byl klub v hluboké krizi, mládežnické kategorie v klubu nebyly vůbec zastoupeny, k roku 2016 má klub dva triumfy v Poháru ČR v žákovských kategoriích, několik dalších umístění na stupních vítězů. Za roky 2015 a 2016 jsme měli pokaždé nějakého zástupce v dorosteneckém výběru ČR a tituly Mistrů ČR v mládežnických kategoriích získávají klubové posádky pravidelně od roku 2013. klub je navíc finančně stabilizovaný a dochází i k pravidelné obnově sportovního vybavení včetně lodního parku.

ROK 2017

Novým předsedou klubu byl na jaře zvolen Ing. Jan Vahalík mladší, kterého v novém výboru klubu doplnili J. Stejskal, O. Hamerník, V. Suchánek a D. Slavík, nový výbor má tak v tomto roce nejnižší věkový průměr za posledních několik desítek let.

Na Olympic hopes regatě se ve výběru ČR objevili svěřenci trenéra S. Nováka Jan Prokeš a Otakar Hamerník na čtyřce bez kormidelníka, která dojela na 5. místě.

Na samostatném MČR žactva posbírali závodníci našeho klubu celkem 6 medailí. Čtyři stříbrné vybojovali: mladší žáci na párové čtyřce (Vokálek, Lacko, Kvašňák, Šmerda a k. Štěch), starší žačky na dvojskifu (Mertlová, T. Krejzová) a na sfikech 13-ti (Z. Zelinková) i 14-ti letých (Štěchová). Bronzové potom přidal dvojskif mladších žáků (Lacko, Vokálek) a párová čtyřka starších žaček (T. Krejzová, Mertlová, Hojdarová, Štěchová a k. Heřmánková). Další dvě medaile přidali na své "republice" dorostenci, když 2. skončila čtyřka s kormidelníkem (Prokeš a Hamerník ve spol. s Vajgarem J. Hradec) a třetí P. Zadák na párové čtyřce (spol.s VK Hodonín). Před sezonou klub opustil dlouholetý "tahoun" V. Votruba, který odešel studovat sportovní gymnázium do Pardubic a medaile tak získával již v pardubickém dresu.

Na MČR ve sprintu klubové posádky vybojovaly 4 medaile, stříbrnou dvojka dorostenců (Prokeš, Hamerník) a bronzové osma dorostenců (Landa, Dianiška, Matušík, Hanzík, Zadák, Bělohlávek, Hamerník, Prokeš a korm. Heřmánková), čtyřka "bez" dorostenců (Prokeš a Hamerník ve spol. s J. Hradcem) a párová čtyřka juniorek (P. Krejzová a K. Fialová ve spol. s Boleticemi a Louny). Na MČR družstev se čtyři posádky probojovaly na stupně vítězů. Zvítězila V. Štěchová (1xžkys) a dvojskif mladších žáků (Vokálek, M. Lacko), druhá dojela párová čtyřka mladších žáků (Vokálek, Lacko, Šmerda, Kosík a korm. Heřmánková) a třetí párová čtyřka žaček starších (T. Krejzová, Mertlová, Hojdarová, Štěchová a korm. Heřmánková)

Na 63. Litoměřické regatě jsme potom přivítali více než 600 posádek z České republiky, Německa, Kypru (výprava kyperských veslařů závodila v kategoriích dorostu a juniorů), Austrálie a Španělska.

V celkovém hodnocení Poháru ČR se klub umístil na 12. místě, dvě kategorie vybojovali umístění na stupních vítězů: mladší žáci skončili druzí, starší žačky třetí. V první desítce se umístili ještě dorostenci (8.) a mladší žačky (9.).

Trenérský tým tvořili v roce 2017: R. Peterka, Pavel Janák a J. Lacko u žactva, R. Kindlová (děvčata) a S. Novák a P. Struhová (dorostenci).

ROK 2018

V roce 2018 se litoměřické veslování dočkalo premiérové účasti svého odchovance na mezinárodní juniorské regatě Coupe de la jeuness, která se uskutečnila v irském Corku. Na Coupe de la jeuness reprezentoval Vojtěch Votruba na čtyřce bez kormidelníka, bohužel závod byl výrazně ovlivněn nepřízní počasí a tak se konaly pouze dělené jízdy, v nichž Votrubova čtyřka obsadila v sobotu 3. místo a v neděli dokonce zvítězila. Na MS juniorů v Račicích reprezentoval ČR další bývalý člen našeho klubu – Tadeáš Konschill, který na osmiveslici obsadil 9. místo, na ME v Gravelines dovesloval také na osmiveslici 4.

Do SCM se v tomto roce probojoval dorostenec Matouš Bělohlávek, kterému sice těsně utekla nominace do výběru pro regatu CEFTA, ale Matouš předvedl famózní výsledky na MČR dorostu, kde zvítězil na čtyřce s kormidelníkem i na dvojskifu (s Jechem z Nymburka). Další úspěchy potom přidal na MČR ve sprintu, kde byl členem zlaté litoměřické párové čtyřky ve složení: Bělohlávek, A. Landa, M. Kynšt a M. Hanzík. Navíc Matouš přidal stříbro na skifu. Skifařský titul vybojovala na tomto MČR dorostenka Viktorie Štěchová a další dvě medaile přidali: O. Hamerník 2. na 2- jři (spol. s Brandýsem) a P. Krejzová, A. Smutková, T. Vejmolová, K. Martincová a korm. T. Lachman, které skončili 3. na 8+ ž (ve spol. s VKO Louny a KVS Štětí a Ústím nad Labem).

Skvělé výkony předvedli litoměřičtí závodníci v žákovských kategoriích na pražských Primátorkách, kde zvítězili mladší žáci na párové osmě v sestavě: B. Marešová, Š. Hojdarová, J. Lacko, O. Záruba, V. Horn, L. Zadák, A. Illichmannová, E. Kindlová a korm. K. Vejmolová. Další vítězství přidaly starší žačky P. Hojdarová, Z. Zelinková, V. Hříbalová a korm. E. Heřmánková ve společenství s Pardubicemi a Štětím.

Na World rowing masters regatě v americké Sarasotě zvítězil na párové čtyřce v kategorii "E" Miloslav Švagrovský. Posádku tvořili také dva litoměřičtí odchovanci Jakub Svoboda a Jiří Knopp.

V Poháru ČR se klub umístil na 16. místě, když v jednotlivých kategoriích se nejlépe umístili 5. mladší žáci, 9. starší žáci, 10. mladší žačky, 11. dorostenci a 12. dorostenky i juniorky.

Bohužel v tomto roce odešli do veslařského nebe tři významné osobnosti historie litoměřického veslování: Eduard Antoch, Jan Vahalík a Karel Šanda.

Trenérský tým tvořili: P. Struhová a S. Novák (dorostenci a junioři), Mgr. R. Kindlová (děvčata), R. Peterka, P. Janák a J. Lacko (žactvo).

Historický výsledek zaznamenala v tomto roce litoměřická regata, na které se představilo neuvěřitelných 854 posádek, poslední sobotní jízda startovala až po 19. hodině a krátce po 8. ráno začínal nedělní program.

ROK 2019

V roce 2019 se do reprezentačního výběru juniorů probojoval opět litoměřický odchovanec, v tomto roce závodník ČVK Pardubice, Vojtěch Votruba. Zúčastnil se ME juniorů v Essenu, kde na dvojskifu s A. Čekalem dovesloval na 15. místě. Na Coupe de la jeunesse v italském Corgenu závodil Vojta na párové čtyřce a umístil se dvakrát na třetím místě ve finále „B“.

Skvělé úspěchy v tomto roce získali pro litoměřické veslování starší žáci. Mirek Vokálek, Matěj Lacko, Adam Kvašňák a Mikuláš Šmerda zvítězili na čtyřce kormidelníkem ve všech závodech, kterých se tento rok účastnili, včetně republikového mistrovství. Navíc přidali ve společenství s Bleskem Praha vítězství na Pražských Primátorkách. Na MČR dokázal zvítězit v této kategorii ještě Ondřej Záruba na skifu a i další členové tréninkové skupiny R. Peterky, J. Lacka a Pavla Janáka přidali skvělé výkony a zajistili tak litoměřickým starším žákům triumf v Poháru ČR.

V Poháru ČR se dařilo opět také mladším žačkám, které obsadily celkové třetí místo. Největší zásluhu na tomto umístění měla dvojice K. Csatová a M. Dušková, která předváděla skvělé výkony na všech bodovaných regatách a navíc děvčaty obsadily 2. místo na dvojskifu na MČR.

Mladší žáci se v Poháru ČR umístili na krásném pátém místě a mezi litoměřickými závodníky v této kategorii nejvíc vynikly výkony dvojskifu Jana Lacka s Jáchymem Pláničkou, kteří, mimo jiné, vybojovali v roce 2019 také titul republikových šampionů.

Celkově se klub umístil v Poháru na 11. místě, do „top ten“ se umístily také 7. dorostenky. Junioři obsadili 14. místo, starší žačky 17., muži 20. a dorostenci 22. Skvělé výsledky zapsali litoměřičtí veslaři na MČR ve sprintu, kde 12 posádek získalo 6 umístění na stupních vítězů (3x 2. místo: 2x jři (Zadák, Bělohlávek), 4x jři (Zadák, Bělohlávek, Hanzík, Landa), 2- jři (Hamerník ve spol. s Brandýsem) a 3x 3. místo: 1x jři (Bělohlávek), 2x dky (T. Krejzová, Mertlová) a 2- dky (Z. Zelinková, Štěchová)).

Na MČR dorostu, juniorů a seniorů vybojoval jedinou litoměřickou medaili M. Bělohlávek na párové čtyřce juniorů ve společenství s veslaři z Ústí a Brandýsa.

Litoměřická regata překonala rekordní účast z roku 2018, když v roce 2019 se na závodech představilo 985 posádek a 2214 závodníků. Časový programu už byl vyčerpán snad až nad limit, ale přesto se podařilo uspořádat velmi pěkné závody. Domácí veslaři byli zastoupeni ve více než 100 posádkách a podařilo se jim, poprvé od zavedení systému bodování klubů, zvítězit v celkovém hodnocení zúčastněných klubů. V Memoriálu J. Straky zvítězil německý veslař S. Schubert (TU Dresden), před J. Vackem (Slavia Praha) a P. Zadákem z Litoměřic.

Mezi další úspěchy patří zařazení M. Bělohlávka do SCM, druhé místo osmiveslice žaček starších na Primátorkách (ve spol. s Děčínem veslovaly litoměřické závodnice Koťová, Illichmannová a Marešová), druhé místo na též regatě v osmách dorostenců (M. Kynšt ve spol. Pardubicemi a pražskou Slavií) a mnoho dalších vítězství na ostatních regatách.

V klubu působili trenéři R. Peterka, J. Lacko a P. Janák u žactva, Mgr. R. Kindlová u děvčat a P. Struhová a S. Novák u dorostenců a juniorů. Výbor klubu fungoval ve složení J. Vahalík, O. Hamerník, J. Stejskal, V. Suchánek a D. Slavík.

ROK 2020

V srpnu 2020 oslavil VK Slavoj Litoměřice, jako nástupce ČVK Litoměřice 75 let své existence, bohužel rok 2020 výrazně poznamenala epidemie nemoci Covid 19 a následná protiepidemická opatření. Bylo zrušeno několik regat, jiné byly přesunuty na netradiční termíny, včetně Olympijských her a světových šampionátů, výrazně omezena byla nejen sportovní příprava, ale i klubový život a snad poprvé v historii i samotný přístup do loděnice.

Přesto litoměřické veslování dosáhlo na několik velmi cenných úspěchů. O reprezentační dres v kategorii juniorů bojoval Matouš Bělohlávek, bohužel výše zmíněná situace mu sebrala možnost představit na některé z mezinárodních soutěží. Matouš byl ale součástí litoměřického týmu na pražském ME ve veslování na trenažeru, kde se umístil spolu s Terezou Krejzovou a děčínskými veslaři na druhém místě v štafetě juniorů. Třetí místo obsadila V. Štěchová mezi juniorkami na 500 metrů a P. Krejzová zvítězila v dresu UJEP Ústí n/L v univerzitním závodě na 4x4 minuty.

Na pražských Primátorkách zvítězily starší žačky Urie, Illichamnnová, Da Palma, Marešová a kormidelnice T. Krejzová ve společenství se Slavií Děčín. Starší žáci Záruba, Horn, Zadák a Rožec doveslovali na druhém místě ve společenství s veslaři Blesku Praha. Zmínění starší žáci zvítězili na MČR na čtyřce s kormidelníkem, resp. Kormidelnicí K. Hladíkovou.

Další medaile z republikových Mistrovství přidali: stříbro T. Krejzová na osmě juniorek (spol. s Třeboní, Pardubicemi a Jindřichovým Hradcem) a bronzy O. Hamerník na dvojce bez korm. mužů (spol. s Brandýsem) a dorostenky Z. Zelinková a P. Hojdarová také na dvojce „bez.“

V rámci 66. Litoměřické regaty s mezinárodní účastí se konalo i Otevřené mistrovství oblasti Labe, v celkovém bodování klubů litoměřičtí veslaři zvítězili před VK Hodonín.

V roce 2020 se litoměřičtí veslaři představili jen na osmi regatách a závodníci se připravovali pod vedením trenérů R. Peterky, Pavla Janáka a T. Hojdara (žáci), R. Kindlové a P. Krejzové (děvčata), P. Struhové a S. Nováka (dorostenci a junioři). V Poháru ČR obsadil klub 11. místo, nejlepšího výsledku dosáhli čtvrtí mladší žáci, pátí starší žáci, sedmé juniorky a osmé starší žákyně.

Do SCM se probojoval dorostenec Miroslav Vokálek.

Výkonný výbor působil ve složení: J. Vahalík – předseda, O. Hamerník, J. Kindl, D. Slavík a V. Suchánek – členové.

V lednu 2020 odešla do veslařského nebe jedna z největších osobností české veslařské historie a litoměřický odchovanec Ing. Otakar Mareček.

ROK 2021

První polovina roku 2021 byla poznamenána další vlnou pandemie a opět byly možnosti sportovní přípravy litoměřických veslařů výrazně omezeny, stejně jako vstup do loděnice především v prvním čtvrtletí tohoto roku.

V létě se již situace stabilizovala a dokonce proběhly i odložené hry tokijské Olympiády, do české výpravy se bohužel žádný z litoměřických odchovanců neprobojoval.

Na virtuálním MČR v trenažerovém veslování obsadil M. Vokálek 2. místo v kategorii dorostenců.

Na MČR žactva vybojovaly litoměřické posádky dvě bronzové medaile, na čtyřce s kormidelníkem starších žáků (M. Brabec, F. Houžka, J. Lacko ml., O. Švagrovský a korm. K. Hladíková) a na skifu mladších žaček (A. Pláničková).

MČR dorostu a juniorů přineslo litoměřickému veslování jediný letošní mistrovský titul vítězstvím dvojskifu dorostenců M. Vokálka se Štěpánem Fronkem. Další medaile přidali: juniorky T. Krejzová a V. Štěchová – stříbro na dvojce bez kormidelníka juniorek, T. Krejzová, V. Štěchová, P. Hojdarová a V. Hříbalová – bronz na čtyřce bez kormidelníka juniorek, dorostenci také bronz na čtyřce bez kormidelníka v sestavě: O. Záruba, L. Zadák, A. Kvašňák a M. Šmerda a M. Vokálek na skifu dorostenců.

Na MČR ve sprintu přidali litoměřičtí veslaři dalších pět medailí, když stříbrnou vybojoval dvojskif dorostenců Vokálek – Fronk a bronzové přidali: dvojka bez kormidelníka dorostenců L. Zadáka a O. Záruby, osma dorostenců, kde již zmíněné veslaře doplnili ještě A. Kvašňák, J. Rožec, kormidelnice N. Kalousová a dva roudničtí veslaři, osma dorostenek, ve které děčínskou většinu doplnily A. Illichmannová, B. Marešová, N. Urie a kormidelnice V. Hříbalová a čtyřka bez kormidelníka juniorek ve složení: T. Krejzová, M. Mertlová, P. Hojdarová a V. Hříbalová.

Na pražských Primátorkách se opět podařilo zapsat litoměřické veslování na litinu vítězů, tentokrát zásluhou starších žáků Brabce, Houžky, Lacka, Švagrovského a kormidelnice Hříbalové, kteří zvítězili ve společenství s veslaři ČVK Pardubice. Navíc trenérkou a kormidelnicí vítězné posádky Slavie Praha v hlavním závodě byla Martina Součková a v posádce společenství pražské Slavie a Přerova dovesloval Milan Bruncvík pro druhé místo.

V tradičním termínu na konci prázdnin se uskutečnila již 67. Litoměřická regata s mezinárodní účastí, účast sice nedosahovala rekordního roku 2019, ale atmosféra závodů byla velmi příjemná a závody přinesly spoustu krásných soubojů a také mnoho radosti pro litoměřické závodníky.

Trenérský tým v roce 2021 tvoří: R. Peterka, Pavel Janák a M. Bělohlávek u žáků, R. Kindlová a P. Krejzová u děvčat, P. Struhová a V. Zadák u dorostenců, juniorů a mužů, u kterých v první polovině roku působil také S. Novák, kterého od července nahradil O. Hamerník ml.

V prvním čtvrtletí roku 2021 odešli do veslařského nebe pánové Jan Slípka a Jan Šmíd.

 

ROK 2022

Rok 2022 se, po dvou letech významně ovlivněných protiepidimiologickými omezeními, stal rokem, kdy se klub vrátil k běžnému fungování, loděnice byla otevřená a sportovci se mohli plně věnovat závodní i tréninkové činnosti. Klub měl v tomto roce 112 členů, kteří se zúčastnili celkem 18-ti regat a na závodech Mistrovství ČR posbírali celkem 14 medailí. Největším úsepěchem byl titum Mistrů Republiky, který na dvojskifu ve spol. s Nymburkem vyvesloval Mirek Vokálek v kategorii juniorů.

Pravidelně sbírala medaile také dvojka dorostenců O. Záruby a L. Zadáka nebo čtyřka párová s kormidelníkem mladších žáků ve složení A. Brabec, M. Fictum, J. Ryžík, J. Doubek a kormidelnice Rúfusová nebo Da Palma. Výnamnými přispěvatelkami do medailové sbírky byla také děvčata, která vybojovala medaile na MČR na dlouhé dráze (2-jky – Hříbalová s Kalousovou) a tři bronzové medaile na MČR ve sprintu.

Výbor klubu pracoval ve složení: Ing. Vahalík (předseda), Ing. Suchánek, Bc. Slavík, Ing. Dadejík a Ing. Hamerník (členové výboru)

Trenérský štáb pracoval ve složení Mgr. Kindlová a  P. Krejzová (všechny dívčí kategorie), R. Peterka, Pavel Janák, M. Bělohlávek a později T. Krejzová (žáci) a Bc. Struhová s O. Hamerníkem ml. (dci, jři a muži).

Klub uspořádal již 68. Litoměřickou regatu s mezinárodní účastí, na které se ve skvělé formě představil M. Vokálek, který se stal prvním domácím vítězem Memoriálu Josefa Straky.

V klubu se podařilo udržet i sportovně-společenský život, na jaře proběhlo exhibiční dvojutkání mezi litoměřickými veslaři a závodníky z okupované Ukrajiny, kteří našli azyl před válkou v Račicích. Na podzim tradičně proběhla Káča, včetně odpoledního „memoriálu“, navíc se několik posádek zúčastnilo také závodu Head of Prague, mimo jiné také posádka mužů v kategorii masters, kterou tvořili mimo jiné také tři členové výboru klubu (včetně předsedy).

ROK 2023

V roce 2023 se litoměřické veslování po dlouhých letech dočkalo medaile z mezinárodních regat nejvyšší kvality, členem zlaté osmiveslice na ME U19 ve francouzském Brive la Gaillarde byl i litoměřický závodník Mirek Vokálek. Mirek se následně zúčastnil i Coupe de la jeunesse, kde získal další dvě zlaté medaile jako člen párové čtyřky.

Vlastně rok 2023 byl rokem protkaným úspěchy Mirka Vokálka – získal stříbrnou medaili na trenažerovém MČR, následně již zmíněné mezinárodní úspěchy a na závěr sezony ještě dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili na MČR ve sprintu (sprinterské medaile získal se Štěpánem Fronkem na dvojskifu (stříbro), párové čtyřce a osmiveslici (vždy ve společenství Vokálek, Fronk a závodníci dalších klubů). Na závěr sezony posbírali chlapci úspěchy také v anketě „Sportovec Litoměřicka“.

Další medaile z mistrovských regat přidali: Jan Ryžík – bronz na skifu žáků U13, čtyřka bez kormidelníka žen – (MČR sprint) bronz, čtyřka bez kormidelníka juniorek - (MČR sprint) bronz.

Na Mistrovství oblasti Labe vybojovaly litoměřické posádky čtyři vítězství a představily se i čisté klubové osmiveslice v kategorii mužů i žen, což byl důkaz čilého sportovně-společenského života v litoměřické veslařské loděnici.

Domácí regatu „okořenila“ účast závodníků až z dalekého Japonska, kteří předvedli svou kvalitu a na japonské ostrovy si kromě zážitků odvezli také sbírku medailí. Krásné výkony předvedli i ostatní závodníci, včetně domácích a regata byla opět oslavou veslování v Litoměřicích.

V celkovém hodnocení Poháru ČR se klub umístil na 15. pozici, nejlepšího výsledku dosáhly mladší žačky, které obsadily 7. místo a jen o příčku horší se umístily žačky starší.

Výbor klubu i trenérský štáb pracoval ve stejném složení jako v předchozím roce, jen u skupiny chlapců v průběhu roku ukončila nesmírně úspěšné působení Pavla Struhová, kterou nahradil M. Bělohlávek.

 

Jako významné funkcionáře musíme uvést i předsedy oddílu, kteří svůj mandát zastávali postupně od roku 1945. Jsou to:

1945 - 1946 Ing. František Tůma

1946 - 1948 plk. František Souhrada

1949 - 1950 Ladislav Forman

1950 - 1951 Antonín Rak

1952 - 1953 Ing. Haška

1954 - 1955 Ing. Bohdan Köhler

1956 - 1963 František Moravec

1964 - 1967 Ing. Bohdan Köhler

1968 - 1973 Josef Straka

1974 - 1977 Ing. Josef Antoš

1978 - 1986 Jan Slípka

1987 - 1989 Ing. Josef Antoš

1990 - 1995 Ing. Jan Vahalík

1995 - 2008 Jan Stejskal

2008 - 2016 Ing. Zdeněk Pecka

2017 Ing. Jan Vahalík ml.


Mistrovství ČR 2024
Litoměřické veslování ztratilo další legendu, zemřel Václav Vébr
Vokálek s Fronkem sbírali úspěchy v anketě Sportovec Litoměřicka
Třeboňský Beach sprint a regata s mezinárodní účastí 2022
2.září 2022
V týdnu od 13. do 19. srpna 2022 litoměřická čtyřicetičlenná výprava absolvovala soustředění v Třeboni, do které se náš klub opět vydal po třech letech. Toto soustředění bylo...
MČR žactva 2022
28.června 2022
Mistrovství ČR žactva 2022, report od Terezky Krejzové:
O víkendu 17.6. – 19.6. 2022 proběhlo v Račicích Mistrovství české republiky mladšího a staršího žactva. Žákovské...
Mistrovství oblasti Labe 2022
24.června 2022
O víkendu 11.-12. června se v na račickém kanále konalo Mistrovství oblasti Labe, které bylo pro litoměřickou mládež velice důležitými závody, neboť šlo o kvalifikaci na Mistrovství...

Designed by Cammeron