Regata

66. LITOMĚŘICKÁ REGATA S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ – OTEVŘENÉMISTROVSTVÍ OBLATI LABE

PŘEBOR OKRESU LITOMĚŘICE

 

 

Český veslařský svaz

a VK SLAVOJ Litoměřice

 

sobota 29.8. 2020 – neděle 30. 8. 2020

Přihlášky do 24. 8. 2020 (pondělí)

Přihlašování on-linehttp://www.veslo.cz

zahraniční účastníci: Vyplní přihlašovací formulář a zašlou ho na emailovou adresu litomerice.rowing@centrum.cz

 

 

Losování dne 26. 8. 2020 v 15:00 hodin

Objednávky na ubytování zaslat do 15. 7. 2020.

Dráha na Labi na 2 000 m a 1 500 m pro pět lodí,na 1 000 m, 500 m a 300 m pro šest lodí, starty volné.

 

 

POZNÁMKY:

  1. Závody jsou otevřené všem sportovcům registrovaným v Českém veslařském svazu a dále pro kluby ze zahraničních federací. Závody Masters jsou součástí Litoměřické regaty.
  2. Vítězné posádky získají titul Mistra oblasti Labe a mistrovské medaile. Medailemi budou ohodnoceny i druhé a třetí posádky finále A, a to v kategoriích žactva a dorostu.
  3. V rámci Litoměřické regaty budou ohodnoceni všichni vítězové sobotních rozjížděk, dále vítěz finále B a finále C.
  4. Rozjížďky pro celý pořad se uskuteční v sobotu 29. 8. 2020, časový pořad závodu bude upřesněn v zápise o losování.
  5. Porada zástupců oddílů a následně porada rozhodčího sboru bude uskutečněnav pátek28. 8. 2020 v 18:00 v loděnici pořadatele, stejně tak kontrola náležitostí.
  6. Závody lodních kategorií 1x a 2x u věkových kategorií žkym, žcim, žkys, žcis, dky a dci jsou BONUSOVOU kvalifikací pro MČR žactva a MČR dorostu.

Do MČR žactva a MČR dorostu se kvalifikuje:

Počet startujících posádek                       Kvalifikované posádky – pořadí

1–12                                                                   1.-8.

13–18                                                                 1.-9.

19–24                                                                 1.-10.

25–30                                                                 1.-11.

31 a více                                                             1.-12.

U těchto závodů se koná finále B, pokud to časový pořad umožní, tak i finále C.

Pro přihlášení do MČR žactva a MČR dorostu u kvalifikovaných posádek platí tyto pravidla:

- nominované posádky lodní kategorie 1x získávají nominaci konkrétního závodníka.

- nominované posádky lodní kategorie 2x získávají nominaci konkrétních závodníků jako celé posádky.

- v závodech žactva, v lodní kategorii 2x nejsou přípustná společenství.

Pravidla týkající se BONUSOVÉ kvalifikace platí pouze pro závodníky s registrací u Českého veslařského svazu.

7. Přihlásí-li se do závodu pouze jedna loď, v takovém případě se rozhodnutím pořadatele závod ruší.

8. U závodů 4x+ žkym, 4x+ žcim, 4x+ žkys, 4x+ žcis se mohou konat, pokud to časový pořad umožní, další finále (FB, FC).

9. V případě, že se do závodů na dráze 500 m a 1000 m přihlásí více než 36 posádek a na dráze 1500 m a 2000 m více než 25 posádek, budou postupové klíče uvedeny v Zápise o losování.

10.  Všechny posádky startují na vlastní nebezpečí, a proto musí dodržovat plavební řád a dbát pokynů pořadatele.

11.  Závody4x+ mix žkym/žcim a 4x+ mix žkys/žcis se pojedou na trati o délce 300 m. Podmínkou připuštění posádky na start je užití vesel typu macon u celé posádky.Dále musí být posádka tvořena stejným počtem chlapců a děvčat.

12.  V kategorii Masters je pořadatelem stanoveno startovné 100,-Kč na slajd.

13.  V kategorii:          žcim/ žkym startují ročníky narození       2008–2009

žcis/ žkys startují ročníky narození        2006–2007

dci/ dky startují ročníky narození           2004–2005

jři/ jky startují ročníky narození              2002–2003

Přihlásit závodníka do starší kategorie nelze.

14.  Přebor oddílů: První tři posádky v každém závodě (mimo závody kategorie Masters) budou bodovány. V závěru regaty budou vyhlášeny a oceněny první tři oddíly s největším ziskem bodů. Boduje se, první loď 4 body, druhá loď 2 body a třetí loď 1 bod, bez ohledu na počet startujících lodí v jednotlivé jízdě.

15.  Po rozlosování závodu, lze případné změny v posádkách a odhlášky zasílat na klubový email:litomerice.rowing@centrum.cz. Dohlášky posádek jsou možné pouze pro doplnění startovního pole v jednotlivých jízdách dle časového startovního pořadu.Dohlášení posádek u disciplín s bonusovou kvalifikací je možné pouze v souladu s Řády závodního veslování.

16.  V sobotu jsou, po ukončení závodů od 19 hod., zváni všichni přátelé veslařského sportu na posezení shudbou v areáluVK Slavoj Litoměřice (v případě nepříznivého počasí v sále loděnice).

 

POŘAD:

29. 8. 2020 (sobota)

rozjížďky s vloženými závody Masters

1.

2x

žkym

31.

2x

m

2.

4+

žkys

32.

2x

mLV

3.

2-

dky

33.

1x

žkys13

4.

4x-

dky

34.

1x

žkys14

5.

4-

jky

66.

1x

žM   vložený závod

61.

1x

mM  vložený závod

35.

4-

dky

62.

2x

žM   vložený závod

36.

2x

dky

6.

2x

jky

37.

8+

jky

7.

1x

ž

38.

2-

ž

8.

1x

žLV

39.

4x-

ž

9.

2x

žcim

40.

1x

žcis13

10.

4+

žcis

41.

1x

žcis14

11.

2-

dci

67.

4x-

mM   vložený závod

12.

4x-

dci

42.

4-

dci

13.

4-

jři

43.

2x

dci

14.

2x

jři

44.

8+

jři

15.

1x

m

45.

2-

m

16.

1x

mLV

46.

4x-

m

17.

1x

žkym11

47.

4x+

žkym

18.

1x

žkym12

48.

2x

žkys13

63.

4x-

žM   vložený závod

49.

2x

žkys

19.

4x+

žkys

50.

1x

dky

20.

8+

dky

51.

2-

jky

21.

1x

jky

52.

4x-

jky

64.

2x

mM   vložený závod

53.

8+

ž

22.

4-

ž

54.

4x+

žcim

23.

2x

ž

55.

2x

žcis13

24.

2x

žLV

68.

8+

žM   vložený závod

25.

1x

žcim11

56.

2x

žcis

26.

1x

žcim12

57.

1x

dci

65.

4-

mM   vložený závod

58.

2-

jři

27.

4x+

žcis

59.

4x-

jři

28.

8+

dci

60.

8+

m

29.

1x

jři

69.

8+

mM   vložený závod

30.

4-

m

 

 

 

 

 

30. 8. 2020 (neděle)

finálové jízdy závodů

1.

2x

žkym

32.

2x

mLV

2.

4+

žkys

33.

1x

žkys13

3.

2-

dky

34.

1x

žkys14

4.

4x-

dky

35.

4-

dky

5.

4-

jky

36.

2x

dky

6.

2x

jky

37.

8+

jky

7.

1x

ž

38.

2-

ž

8.

1x

žLV

39.

4x-

ž

9.

2x

žcim

40.

1x

žcis13

10.

4+

žcis

41.

1x

žcis14

11.

2-

dci

42.

4-

dci

12.

4x-

dci

43.

2x

dci

13.

4-

jři

44.

8+

jři

14.

2x

jři

45.

2-

m

15.

1x

m

46.

4x-

m

16.

1x

mLV

47.

4x+

žkym

17.

1x

žkym11

48.

2x

žkys13

18.

1x

žkym12

49.

2x

žkys

19.

4x+

žkys

50.

1x

dky

20.

8+

dky

51.

2-

jky

21.

1x

jky

52.

4x-

jky

22.

4-

ž

53.

8+

ž

23.

2x

ž

54.

4x+

žcim

24.

2x

žLV

55.

2x

žcis13

25.

1x

žcim11

56.

2x

žcis

26.

1x

žcim12

57.

1x

dci

27.

4x+

žcis

58.

2-

jři

28.

8+

dci

59.

4x-

jři

29.

1x

jři

60.

8+

m

30.

4-

m

70.

4x-

mix žkym/žcim   vložený závod

31.

2x

m

71.

4x-

mix žkys/žcis   vložený závod

 

Aktualizovaný ceník pro rok 2021
Zemřel Jan Šmíd
Medaile na AMČR pro Pavlu Krejzovou
63. Litoměřická regata 2017
30.srpna 2017
63. Litoměřické regaty s mezinárodní účastí se zúčastnilo více než 600 posádek z České republiky, Německa, Kypru, Španělska a Austrálie, z tohoto celkového počtu tvořily posádky...
62. Litoměřická regata 2016
1.září 2016
Jednadvacet vítězství vybojovali litoměřičtí veslaři na domácí vodě v závodech 62. Litoměřické regaty 27. a 28. srpna 2016. Neúspěšnější byli dorostenci Konschill a Votruba,...
I. kolo ČP na trenažeru, Hostivice 2015
15.prosince 2015
Na letošní úvodní kolo „trenažérového poháru“ jsem opravdu těšil, mezi dorostence měli vstoupit úspěšní žáci kolem Vojty Votruby, podobně úspěšní dorostenci T. Zelinková a...

Designed by Cammeron